• Informácie o materskej škole

   • Sme prvá súkromná škôlka rodinného typu s rozšírenou výučbou anglického jazyka metódou Helen Doron English vo Hviezdoslavove. V nových a voňavých priestoroch radi privítame všetky deti vo veku 3 až 6 rokov. Naša škôlka bola navrhnutá tak, aby zodpovedala tým najprísnejším bezpečnostným a hygienickým kritériám (schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). Naša škôlka disponuje vlastným oploteným trávnatým dvorom, kde sa môžu naše deti do sýtosti vyblázniť na preliezkach, hojdačkách či v pieskovisku, môžu využiť senzomotorický chodník alebo kresliť kriedami po vonkajšej tabuli. Pri škôlke môžu rodičia bezpečne a pohodlne zaparkovať na parkovisku, ktoré sa nachádza priamo pred budovou škôlky.

     

    V príjemnom rodinnom a motivačnom prostredí sa našim deťom venujú milé a usmievavé pani učiteľky. Rozvíjajú osobnosť a sociálne cítenie našich drobčekov cez individuálny prístup a prácu v malých skupinkách. Jedna pani učiteľka sa stará najviac o dvanásť detí.

     

    Hravou formou ich vedieme  k zdravému životnému štýlu, záujmu o zdravé stravovanie a čisté životné prostredie.

     

    Od útleho veku sa snažíme podporovať prirodzenú schopnosť detí učiť sa cudzie jazyky pomocou cudzojazyčnej komunikácie, hier, pesničiek, básničiek a tvorivých aktivít. Sme prvá škôlka na Slovensku, ktorá vyučuje anglický jazyk metódou Helen Doron English.

     

    Naša súkromná materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, vďaka čomu sme plnohodnotným predškolským zariadením, ktoré vzdeláva v súlade so štandardami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Naše deti u nás môžu plniť/pokračovať v plnení povinného predpirmárneho vzdelávania a od nás odídu pripravené na plnenie povinnej školskej dochádzky.

     

    Prevádzková doba našej škôlky je od 7:00 do 17:00.