• Helen Doron English

    • Metóda výučby angličtiny Helen Doron English má už vyše 30 ročnú históriu. Ide o systematickú a ucelenú metódu, ktorá napodobňuje spôsob, akým sa bábätká učia svoj materinský jazyk. Čím skôr sa dieťa začne cudzí jazyk učiť, tým je to pre neho lepšie. V rannom veku sú deti ako špongie. Cudzí jazyk sa učia rýchlo a prirodzene tak ako svoj materinský jazyk.

      

     • Naše zábavné, pútavé a nestresujúce hodiny sú plné hudby, hier a širokej škály starostlivo naplánovaných aktivít: deti sa učia angličtinu ľahko a prirodzene, rovnako ako sa učia svoj materinský jazyk.
     • Naša úspešná a osvedčená metóda výučby zohľadňuje rôzne štýly vzdelávania. Bez ohľadu na to, či sa Vaše dieťa učí počúvaním, sledovaním alebo činnosťou, existujú aktivity, ktoré mu pomôžu ľahko pochopiť angličtinu a zapamätať si to, čo sa naučilo. Práca v malých skupinkách zabezpečuje, že každé dieťa dostane pozornosť, ktorú si zaslúži, a veľa príležitostí hovoriť správne po anglicky.
     • Metóda Helen Doron English vystavuje dieťa anglickému prostrediu, kde sa dieťa na hodinách učí anglický jazyk hrou, kreslenými epizódkami s obľúbenými kamarátmi, spevom a tancom. Učenie je pre deti i učiteľov veľkou zábavou.
     • Výhody učenia anglického jazyka metódou Helen Doron English: 
     • Používame metódu výučby, akou sa bábätká učia svoj materinský jazyk.
     • Na hodinách Helen Doron English sa hovorí iba po anglicky.
     • Deti sú motivované úspechom; za každý, i ten najmenší pokus, ich chválime.
     • S deťmi pracujeme v malých skupinkách (4-8 detí) tak, aby sme mali individuálny prístup ku každému dieťaťu.
     • Pracujeme s množstvom vizuálnych pomôcok, hračiek, hier, príbehov, pesničiek, riekaniek a tancov.
     • Učíme deti po anglicky, zatiaľ čo sa oni hrajú.
     • Metóda Helen Doron English poskytuje k dispozícii množstvo výučbového materiálu pre deti a ich rodičov. Deti majú prístup k našim online platformám Kangi Club a Stream, kde vždy nájdu obľúbené epizódky, pesničky, hry.
     • Metóda Helen Doron English disponuje učebnými materiálmi, ktoré sú vyvinuté pre deti tak, aby rástli s nimi od ich 3 mesiacov až do veku 19 rokov.
     • Naši učitelia sú pravidelne preškoľovaní.
     • Používame metódu tzv. „opakovaného počúvania“, odporúčame, aby deti počúvali naše nahrávky doma aspoň dvakrát za deň pasívne v pozadí, kým sa hrajú alebo vykonávajú inú činnosť.